Aleksandra Gaworska – Krzemińska

Aleksandra Gaworska – Krzemińska

Aleksandra Gaworska – Krzemińska

dr hab. n. o zdrowiu, prof. nadzw., magister pielęgniarstwa, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UJ, Biostatystyki UJ, Pedagogiki UG oraz wielu kursów, szkoleń i stypendiów zagranicznych w Anglii, USA, krajach UE.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie; Międzynarodowy Lider Pielęgniarstwa w Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing USA, były reprezentant Polski w WERN i ICN, były redaktor naczelny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa i przewodnicząca rady naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), członek PTP, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa. W swojej działalności naukowej aktualnie skupia się na badaniach dotyczących bezpiecznego środowiska pracy, w tym wpływie pracy zmianowej na funkcjonowanie zdrowotne i społeczne pielęgniarek. Jest autorką ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych oraz współautorką kilku książek i podręczników akademickich. Aktywnie działa na rzecz rozwoju autonomii zawodowej pielęgniarek w Polsce angażując się w prace wielu instytucji i organizacji na poziomie regionalnym i krajowym np. współopracowywała standardy kształcenia, stanowiska PTP, przewodniczyła zespołowi, który opracował kurs w zakresie ordynacji i wypisywania recept.