Claire Hamshire

Claire Hamshire

Claire Hamshire

Claire Hamshire PhD, MSc(Res), HEA National Teaching Fellow, jest nauczycielem akademickim i kierownikiem ds. edukacji na Wydziale Zdrowia, Psychologii i Opieki Społecznej Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania). Pełni funkcję pracownika wydziału, a jednocześnie wnosi  międzyinstytucjonalny wkład w badania pedagogiczne. Jest również brytyjską stypendystką programu HEA National Teaching Fellow oraz wiceprzewodniczącą na Region Europejski Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Stypendium Nauczania i Uczenia się (ISSOTL). Pracując na uniwersytecie Claire Hamshire odegrała zasadniczą rolę w zapewnieniu, aby instytucja ta, w programie nauczania i ścieżce rozwoju badań, na pierwszym miejscu stawiała punkt widzenia studentów, tak aby edukację kończyli jako pełni oddania profesjonaliści, którzy będą w pozytywny sposób oddziaływać na życie innych ludzi. Jej zainteresowania badawcze obejmują kwestie związane z zaangażowaniem studentów i zmianami zachodzącymi w procesie uczenia się. W ciągu ostatnich dziesięciu lat publikowała artykuły i dawała wykłady dotyczące badań poświęconych doświadczeniom edukacyjnym studentów kierunków medycznych. Rezultatem jej ostatnich badań prowadzonych z dr Kirsten Jack jest innowacyjne narzędzie „PLATO” (Practice Learning and Teaching Orientations tool) mające wspierać rozwój edukatorów, którzy z kolei będą wspomagać uczących się w ramach relacji transformacyjnej.