Dianne Cooney Miner

Dianne Cooney Miner

Dianne Cooney Miner

Dianne Cooney Miner PhD, RN, FAAN, FFNMRCSI (Hon) jest dziekanem-założycielem Szkoły Pielęgniarstwa Wegmans (Wegmans School of Nursing) w St John Fisher College. Należy do Amerykańskiej Akademii Pielęgniarstwa, a jej kariera stanowi odzwierciedlenie jej osiągnięć związanych z zagadnieniami takimi jak wywieranie wpływu i doskonalenie opieki nad pacjentem w oparciu o narzędzia edukacji pielęgniarskiej. Jako członek Rady Stanu Nowy Jork ds. Pielęgniarstwa była jednym z autorów projektu „Inicjatywa na rzecz postępu w zawodzie pielęgniarki w stanie Nowy Jork” (tzw. ustawa „BS in 10”).

Dr Miner jest członkiem zarządu i założycielem ANA NY, nowej stanowej filii Amerykańskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek oraz Instytutu Pielęgniarstwa – Centrum Aktywizacji Zawodowej Pielęgniarek Stanu Nowy Jork. Działając na rzecz pokonywania barier w praktyce pielęgniarskiej, zorganizowała wsparcie finansowe dla Zintegrowanego Pielęgniarskiego Centrum Zdrowia w celu zapewnienia podstawowej opieki słabszym grupom społecznym w Rochester w stanie Nowy Jork. W uznaniu dla jej pracy i orędownictwa na rzecz pomocy najsłabszym, w marcu 2016 r. została powołana przez Królewskie Kolegium Chirurgów w Irlandii na członka Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa tego stowarzyszenia.

Wcześniej należała do rady powierniczej UR Thompson Health, a obecnie zasiada w zarządach Regionalnego Systemu Opieki Zdrowotnej miasta Rochester, Agendy na rzecz Dzieci, Instytutu ds. Dzieci oraz Centrum Dobrego Sąsiedztwa św. Józefa. Pracowała także w Regionalnej Komisji ds. Poprawy Warunków Zdrowotnych przy Agencji Systemów Opieki Zdrowotnej Regionu Finger Lakes i była współprzewodniczącą projektu społecznego „Nadzór nad BP w centralnych dzielnicach miasta” tej samej Agencji. Jej umiejętności przywódcze zostały docenione w finale konkursu Athena Women’s Leadership Award. Była także laureatką nagród Rochester Business Alliance (w uznaniu jej wiodącej roli w dziedzinie opieki zdrowotnej) i New York Center for Nursing 2018 Driscoll Award.  Jako członka Rady ds. Zdrowia powołanej przez burmistrza Rochester Lovely Warren, latem 2015 roku dr Miner zaproszono do udziału w Inicjatywie Rochester Monroe przeciwko Ubóstwu zorganizowanej przez Komitet ds. Zdrowia i Żywienia. Obecnie dr Miner współpracuje z Instytutem ds. Dzieci, Agendą na rzecz Dzieci oraz Okręgiem Szkolnym w Rochester City w ramach społecznego zespołu  School Readiness  – GROW-Rochester Community Action Team.   Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na specjalistycznych interdyscyplinarnych zespołach roboczych. Niedawno, we współpracy z Uniwersytetem Browna i Departamentem Spraw Weteranów (Veterans Administration), ukończyła badanie na temat interdyscyplinarnego oddziaływania takich zespołów w domach środowiskowych podlegających temu Departamentowi.