Divna Kekuš

Divna Kekuš

Divna Kekuš

Dr Divna Kekuš, SocScD, MSc, HSC, RN jest w Wyższej Szkole Studiów Zawodowych w Dziedzinie Zdrowia (Higher Health School of Professional Studies) w Belgradzie (Serbia), jak również docentem na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Czarnogóry w Podgoricy oraz na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Sarajewie Wschodnim w miejscowości Foča (Bośnia i Hercegowina). Ukończyła Wyższą Szkołę Studiów Zawodowych w Dziedzinie Zdrowia w Belgradzie oraz Wydział Pedagogiki Specjalnej i Rehabilitacji Uniwersytetu w Belgradzie. Posiada tytuł magistra nauk ścisłych w tym zakresie oraz stopnie doktora uzyskane na Wydziale Medycyny i Wydziale Nauk Organizacyjnych Uniwersytetu w Belgradzie. Jest autorką siedmiu specjalistycznych programów studiów zawodowych w Wyższej Szkole Studiów Zawodowych w Dziedzinie Zdrowia w Belgradzie, recenzentką w dziedzinie medycyny (pielęgniarstwo) przy Krajowej Radzie Szkolnictwa Wyższego Republiki Serbii oraz redaktor naczelną czasopisma „Nursing word” („Słowo pielęgniarskie”) Stowarzyszenia Pielęgniarek, Techników i Położnych Republiki Serbii. Zagadnienia naukowe, w których się specjalizuje to: medycyna, opieka zdrowotna i komunikacja w systemie opieki zdrowotnej, edukacja zdrowotna, etyka medyczna.