Edyta Barnaś

Edyta Barnaś

Edyta Barnaś

Dr hab. n o zdr. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianego zdrowia kobiety i jej rodziny. Studia magisterskie oraz doktorat z nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Akademii Medycznej w Lublinie. Habilitacja na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 r. Ukończyła studia podyplomowe z Biologii Molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz I edycji międzynarodowych studiów (polsko- francuskich) z Etyki Praktyki Lekarskiej i Opieki Medycznej, zorganizowanych przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Matki i Dziecka i Uniwersytetu Paris- Est- Marne-la- Valée (Francja). Od 2006 r. pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Medycznym w Instytucie Położnictwa i Ratownictwa Medycznego – aktualnie Kierownik Zakładu Opieki Ginekologicznej i Profilaktyki. W swoim dorobku posiada ponad 100 publikacji, w tym 17 prac opublikowanych w czasopismach z IF. Prowadziła zajęcia dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa w uczelniach włoskich i tureckich w ramach programu Erasmus +. Członek Rady Naukowej i recenzent czasopism polskich i zagranicznych z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu. Wypromowała 2 doktorów, recenzent 3 doktoratów. Wypromowani magistrzy położnictwa i pielęgniarstwa- 42. Wypromowani licencjaci położnictwa i pielęgniarstwa- 163.