Esther Cabrera

Esther Cabrera

Esther Cabrera

Esther Cabrera PhD, RN. Profesor zwyczajny w Szkole Nauk o Zdrowiu TecnoCampus (UPF) w Barcelonie. Jest ekspertem w dziedzinie badań nad starzeniem się oraz opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Kieruje skonsolidowaną Grupą Badawczą „Problematyka przewlekłości i innowacyjności w opiece zdrowotnej” (GRACIS), honorowaną przez Agencję ds. grantów akademickich i badawczych (SGR 944). Uczestniczyła w dwóch Programach Ramowych Komisji Europejskiej (5PR, 7PR). W związku z tą tematyką aktywnie uczestniczy w projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Innowacji, Generalitat Katalonii i Unię Europejską. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk Pielęgniarskich (EANS) oraz przewodniczącą międzynarodowej sieci UDINE Nursing. Pełni funkcję ewaluatora na potrzeby kilku programów Ministerstwa Nauki i Innowacji (Fondo Investigaciones Sanitarias) oraz, w zakresie biomedycyny, dla Krajowej Agencji ds. Oceny Jakości i Akredytacji oraz Krajowej Agencji ds. Ewaluacji.  Jest recenzentem w kilku czasopismach naukowych z dziedziny pielęgniarstwa i opieki nad osobami starszymi (Patients Education and Counseling, European Geriatric of Medicine, Clinical Nurse Specialist, Nursing, BMC Public Health). Autorka ponad 50 publikacji w czasopismach z listy JCR poświęconych zdrowiu i naukom społecznym. Obecnie jest dziekanem Szkoły Nauk o Zdrowiu TecnoCampus oraz dyrektorem ds. studiów magisterskich w zakresie zintegrowanej opieki, przewlekłości chorób i starzenia.