Ewa Jolanta Borowiak

Ewa Jolanta Borowiak

Ewa Jolanta Borowiak

Ewa Jolanta Borowiak, dr hab. n. o zdrowiu, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i geriatrycznego. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa. Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Zachowawczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa dla województwa łódzkiego. Członek Rady Naukowej czasopisma Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Problemy Pielęgniarstwa”. Zakres zainteresowań i badań obejmuje: Całościową Ocenę Geriatryczną oraz problemy życiowe i pielęgnacyjne osób w podeszłym wieku.