Ian McGonagle

Ian McGonagle

Ian McGonagle

Ian McGonagle PhD, MSc, BSc (Hons) Dip, N. RMN

Główny wykładowca w School of Health and Social Care, University of Lincoln.

Ian McGonagle jest dyplomowanym (registered) pielęgniarzem w zakresie zdrowia psychicznego. Po otrzymaniu dyplomu w 1986 r. większość kariery klinicznej poświęcił pracy z osobami dotkniętymi przewlekłymi problemami na tle zdrowia psychicznego. Po okresie zatrudnienia jako starszy menedżer w placówkach brytyjskiej służby zdrowia (NHS) podjął pracę w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Anglii (NIMHE) oraz Centrum Innowacji Pracowników Klinicznych i Akademickich (CCAWI). Dołączył tam do Narodowego Programu Pracowników NHS na rzecz zdrowia psychicznego. Objął wówczas kierownictwo nad krajowymi programami dotyczącymi tzw. praktyki opartej na wartościach (Values Based Practice). Realizował także krajowe programy badawcze związane z planowaniem opieki i leczenia.  Jego praca doktorska dotyczyła przenoszenia efektów szkolenia z zakresu terapii psychologicznej na grunt praktyczny.  W ramach pracy akademickiej w School of Health and Social Care Ian McGonagle pełni dwie funkcje kierownicze: nadzoruje kształcenie pielęgniarek na specjalności z opieki psychiatrycznej oraz jest kierownikiem ds. dydaktyki, stypendiów i praktyki zawodowej.