Iwona Wieżel

Iwona Wieżel

Iwona Wieżel

Iwona Wieżel, ur. w 1979 w Lublinie. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca-narratolog; studia odbywała w Lublinie (KUL), Warszawie (UW), Holandii (RUN), Grecji oraz USA. Publikuje w periodykach krajowych oraz zagranicznych, głównie artykuły w zakresie literaturoznawstwa oraz socjolingwistyki.