Kirsten Jack

Kirsten Jack

Kirsten Jack

Kirsten Jack PhD, RN, HEA National Teaching Fellow, SFSEDA, profesor nadzwyczajny teorii nauczania i uczenia się na Wydziale Zdrowia, Psychologii i Opieki Społecznej Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania). Ma doświadczenie kliniczne w podstawowej opiece zdrowotnej, które zdobyła w ramach kariery zawodowej w różnych regionach północno-zachodniej Anglii. Jest stypendystką programu UK HEA National Teaching Fellow oraz starszą stypendystką brytyjskiego Stowarzyszenia Pracowników Oświaty i Rozwoju Edukacji (SFSEDA). Oba te wyróżnienia są wyrazem uznania dla doskonałości w zakresie działań na rzecz uczenia się i nauczania oraz umiejętności kierowania i wspierania innych w doskonaleniu praktyk pedagogicznych. Kirsten Jack jest pasjonatką rozwoju zawodowego pielęgniarek i ta pasja znajduje odzwierciedlenie w jej zainteresowaniach badawczych. Analizowała możliwość wykorzystania sztuki do wspierania nauki w kształceniu pielęgniarskim na poziomie licencjackim, opublikowała wiele materiałów na ten temat i prezentowała swoje badania na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest zainteresowana doświadczeniami edukacyjnymi studentów kierunków medycznych; publikowała wyniki badań na temat wpływu wzorców i relacji pomiędzy edukatorami a uczniami w warunkach praktycznych. Rezultatem tych badań jest innowacyjne narzędzie „PLATO” (Practice Learning and Teaching Orientations tool) mające wspierać rozwój edukatorów, którzy z kolei będą wspomagać uczących się w ramach relacji transformacyjnej.