Język polski i język angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wszystkich wykładów oraz dyskusji panelowej oraz tłumaczenie konsekutywne warsztatów tematycznych.

logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę