• Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Andrzej Stanisławek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Andrzej Drop – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Krzysztof Żuk – Prezydent miasta Lublin
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Grzegorz Czelej – Senator Rzeczpospolitej Polskiej
 • Barbara Jodłowska-Jędrych – Prorektor do Spraw Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Hanna Trębacz – Prorektor do Spraw Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego
 • Dariusz Matosiuk – Prorektor do Spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Mirosław Jabłoński – Prorektor do Spraw Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • Beata Guzak – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • Andrzej Tytuła – Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę