Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodnicząca: Irena Wrońska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wiceprzewodnicząca: Beata Dobrowolska – Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Członkowie:

Esther Cabrera – School of Health Sciences, TecnoCampus, Barcelona, Spain

Dianne Cooney-Miner – the Wegmans School of Nursing at St John Fisher College, Rochester, USA

Edyta Barnaś – Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Bień – Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ewa Borowiak – Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego, Oddział Pielęgniarstwa
i Położnictwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Danuta Dyk – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ann Gallagher – International Care Ethics Observatory, School of Health Sciences in the Faculty of Health and Medical Sciences University of Surrey, England

Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Oddział Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Agnieszka Gniadek – Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Gotlib – Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Elżbieta Grochans – Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Claire Hamshire – Faculty of Health, Psychology and Social Care at Manchester Metropolitan University, England, UK

Grażyna Iwanowicz-Palus – Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kirsten Jack – Faculty of Health, Psychology and Social Care at Manchester Metropolitan University, England, UK

Darja Jarošová – Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine University of Ostrava, Czech Republic

Ros Kane – School of Health and Social Care, College of Social Science, University of Lincoln, England, UK

Beata Karakiewicz – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Divna Kekuš – Higher Health School of Professional Studies in Belgrade, Serbia

Elizabeth Kiss – Wegmans School of Nursing, St John Fisher College, Rochester, USA

Dorota Kozieł – Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Maria Kózka – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Elżbieta Krajewska-Kułak – Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nevenka Kregar Velikonja – Faculty of Health Sciences, University Novo mesto, Slovenia

Anna Ksykiewicz-Dorota – Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Helvi Kyngäs – Unit of Nursing Science and Health Management, University of Oulu, Finland

Teresa B. Kulik – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jolanta Lewko – Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Robert Lovrić – Faculty of Dental Medicine and Health, University of Osijek, Croatia

Paul Linsley – University of East Anglia, UK

Ian McGonagle – School of Health and Social Care, College of Social Science, University of Lincoln, England, UK

Ludmiła Marcinowicz – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dragana Milutinović – Department of Nursing, Medical Faculty, University of Novi Sad, Serbia

Marta Muszalik – Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Grażyna Nowak-Starz – Zakład Badań Wieku Rozwojowego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Anna Pacian – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Majda Pajnkihar – Faculty of Health Sciences, University of Maribor, Slovenia

Alvisa Palese – School of Nursing, Department of Medical Sciences, University of Udine, Italy

Mariusz Panczyk – Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nada Prlić – Faculty of Dental Medicine and Health, University of Osijek, Croatia

Joanna Rosińczuk –Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Laura Serrant – Nursing Department, Manchester Metropolitan University, England, UK

Matylda Sierakowska – Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sanja Stanisavljević –  Higher Health School of Professional Studies in Belgrade, Serbia

Maria Szewczyk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Barbara ŚlusarskaZakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Robert Ślusarz – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fiona Timmins – School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin, Ireland

Izabella Uchmanowicz – Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Stephen Wanless – Institute for Posture, Movement and Handling, the Faculty of Health, Birmingham City University, England, UK

John Wells – School of Health Sciences, Waterford Institute of Technology, Waterford, Irlandia

Mariusz Wysokiński – Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Danuta Zarzycka – Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Bożena Zboina – Katedra Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Boštjan Žvanut – Nursing Department, Faculty of Health Sciences, University of Primorska, Slovenia

 

 

logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę