Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Maximum

ul. Staszica 6
20-081 Lublin
tel. 81-448-68-00

e-mail: polishnursingresearch@umlub.pl

  Obserwuj nas na facebooku!

logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę