Otwarcie konferencji oraz sesja inauguracyjna odbywać się będzie w Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4, Lublin.

 
Obrady drugiego dnia konferencji oraz warsztaty w dniu 14 września 2019 roku odbywać się będą w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60  http://www.victorialublin.pl/

logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę