Patronat honorowy

Jego Magnificencja prof. dr hab. Andrzej Drop, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Patronat medialny

Czasopismo Pielęgniarstwo XXI wieku (Nursing in the 21st Century)

Patronat sesji posterowej

Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę