Uczestnictwo czynne

  • Rejestracja i przesyłanie streszczeń wystąpień w sesji plakatowej do 12.05.2019
  • Akceptacja streszczeń do 30.05.2019
  • Przesyłanie pełnych prac do czasopisma Pielęgniarstwo XXI wieku do 15.07.2019

Uczestnictwo bierne

  • Rejestracja do 15.08.2019

Warsztaty tematyczne

  • Rejestracja:do 15.08.2019. Lista warsztatów zostanie podana do wiadomości w późniejszym terminie.
logo-um-granat-pl

Konferencja naukowa nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” – zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 1/WM-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę